REGULAMIN  DO VOUCHERÓW

  1. VOUCHER WYSTAWIANY JEST IMIENNIE NA DANĄ OSOBĘ.
  2. VOUCHER NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY PRZEZ INNĄ OSOBĘ.
  3. WAŻNOŚĆ VOUCHERA NIE PODLEGA PRZEDŁUŻENIU (DATA WAŻNOŚCI WIDNIEJE NA VOUCHERZE).
  4. ABY UMÓWIĆ SIĘ NA SKOK NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI DWA TYGODNIE PRZED PLANOWANYM SKOKIEM. NA KAŻDY WEEKEND (DZIEŃ SKOCZNY) JEST OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC.
  5. NA SKOK W TANDEMIE I JEGO ORGANIZACJĘ NALEŻY ZAREZERWOWAĆ SOBIE OKOŁO 3 GODZINY.
  6. FIRMA SKOKI BB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZA BRAK ODPOWIEDNICH WRUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ABY ZREALIZOWAĆ VOUCHER.
  7. VOUCHER TRACI WAŻNOŚĆ, WÓWCZAS GDY KLIENT ZAREZERWOWAŁ TERMIN I NIE STAWIŁ SIĘ NA LOTNISKU BEZ UPRZEDNIEGO POINFORMOWANIA ORGANIZATORA O TYM FAKCIE (NIE PÓŻNIEJ NIŻ 2 DNI PRZED REALIZACJĄ SKOKU).
  8. W PRZYPADKU NIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH I PROBLEMÓW TECHNICZNYCH FIRMA SKOKI BB MOŻE ZMIENIĆ TERMIN WYKONANIA SKOKU, TAKŻE W PRZYPADKU NAGŁEJ ZMIANY WARUNKÓW POGODOWYCH FIRMA SKOKI BB MOŻE ODMÓWIĆ WYKONANIA USŁUGI ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA.
  9. ZAKUPIONY VOUCHER NIE PODLEGA ZWROTOWI.
  10. DO SKOKU DOPUSZCZENI SĄ PASAŻEROWIE O MASIE CIAŁA NIE WIĘKSZEJ NIŻ 105 KG. WAGA PASAŻERA JEST KAŻDORAZOWO SPRAWDZANA PRZED WYKONANIEM SKOKU.